Hai bà tán gẫu, một bà nói:

– Bà biết thằng Tít, con bà Bê không. Mới vào nhà thương hôm qua…

– Có sao không?

– Mấy bác sĩ, ông nào nhìn thấy cũng bảo bó tay…

– Bệnh gì ghê vậy?

– Nó bị… gãy tay.

Bảo Huân

Đỗ Long (OH, st)