– Mẹ ơi, cha con là ai vậy mẹ?

Mẹ của bé trả lời:

– Con ơi, làm sao mẹ biết được! 2020, năm con sanh ra đời, ai cũng phải đeo mặt nạ.

Bảo Huân

Đào Anh Dũng (dịch)