Một anh Tây đang học tiếng Việt.  Một hôm, anh ghé xem mấy người đang câu cá. Một người làu bàu:

– Sáng giờ chẳng dính được con khỉ khô nào!

Anh Tây hí hoáy ghi:

– Ở Việt Nam, con khỉ sống dưới nước, giống khỉ này lông không thấm nước.

Bảo Huân

Phan Anh Dũng (Atlantaa – GA lượm và chế biến)