Nhân viên an ninh sở thú đem 4 đứa nhỏ tới giao cho sở cảnh sát:

– Mấy đứa trẻ này phá phách trong sở thú!

Viên cảnh sát hỏi:

– Các cháu tên gì và mấy cháu đã làm gì trong sở thú…

– Dạ cháu tên là Tim, cháu quẳng đậu vào chuồng voi!

– Cháu tên Dan, cháu quẳng đậu vào chuồng voi!

– Cháu là Tin, cháu cùng các bạn quẳng đậu vào chuồng voi!

Ông nhìn đứa nhỏ nhất đang xanh lè, sợ hãi, bèn ôn tồn:

– Đừng sợ, cháu tên gì?

– Dạ, cháu tên Đậu!

Bảo Huân

Mickey (sưu tầm)