“Dịch” từ một bài hát của TCS

 

Mỗi ngày, tôi chọn 1 niềm vui

Chọn tới, chọn lui hết mẹ một ngày !!!

 

Tôi chợt nhớ rằng vì sao tôi sống

Vì có bao người, thèm sống hơn tôi.

Và như thế tôi lướt face hằng ngày

Và như thế tôi sống ngu dần dần………

 

Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi

Đường đến vinh quang đường đến địa ngục

chân chợt rã rời, lòng tôi đau nhói

Và thế tôi ngồi, nghịch lap on face!!

 

Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên

Ngồi tới đêm thâu bụng đói cồn cào

tôi chợt biết rằng, vì face nên đói

Nhờ đó tin rằng: mì gói muôn năm !!!

 

Mỗi ngày, tôi làm 1 bài thơ

Làm tới làm lui lạc mất chủ đề

Tôi chợt nghĩ rằng, tại sao ngu thế,

Và có bao người chẳng khá hơn tôi

 

Và như thế tôi sống ngu từng ngày

Và như thế tôi thích đu cột điện

Đã đu nhiều lần mà chẳng thấy sao

Là la lá lá la là!!!

Bảo Huân

Trịnh Tú Tâm (Dallas, TX – sưu tầm)