Một cậu bé đến nhà ông cậu chơi. Vô tình làm ngã chiếc bình sứ ở phòng khách. Ông cậu chạy ra nhìn thấy ôm đầu:

– Ôi trời! Con biết cái bình sứ này bao nhiêu tuổi không?

– Dạ không…

– Nó là cái bình từ thế kỷ 17 lận!

– Cậu làm con hết hồn, tưởng bình mới chứ!

khoai pham (Leesburg – FL)