Mùa Covid Vũ Hán, chồng vào nhà thương thăm vợ sinh nhưng bị cấm. Chỉ được hỏi thăm qua hệ thống intercome của bệnh viện. Vợ nói:

– Dạo này dịch khắp nơi, con nít đứa nào cũng đen thui và có 2 cái đầu đó anh…

– Con mình sao?

– Đen thui!

– Nhưng mấy cái đầu?

– Một!

– Cảm ơn Trời Phật!

Hoàng Oanh (Denver – CO)