Đêm khuya, đứa bé đang thức học bài bỗng hét toáng lên:

– Mẹ ơi. Con thấy ma!

– Con đừng sợ. Học bài đi con.

– Con nhìn thấy ma thật mà!

Bà mẹ vẫn bình thản:

– Không có ma đâu, học bài đi con.

Đứa bé lại la lên:

–  Mẹ ơi con nhìn thấy ma thật đó.

Bà mẹ nhìn nó và bảo:

– Chứ nãy giờ mày tưởng tao là mẹ của mày à?