Người ta phỏng vấn một họa sĩ nổi tiếng, hỏi tại sao anh chọn ngành hội họa. Họa sĩ trả lời:

– Ban đầu tôi định trở thành ca sĩ. Nhưng suy đi tính lại, tôi thấy nếu ca sĩ mà bị mất giọng thì xem như tàn đời. Còn họa sĩ, nếu có bị mất…. bút vẽ thì chạy ra ngoài phố một loáng là lại có ngay cây bút mới!

Bảo Huân

Anna Lieu Phuong (CO, email – st)