Một toán cướp đột nhập vào một căn nhà sang trọng. Chúng trói tay chân người vợ lại và chĩa súng vào ông chồng:

– Vàng bạc, nữ trang đâu?

Người chồng khóc lóc thảm thiết:

– Các anh thả cô ấy ra, rồi muốn gì tôi cũng đưa hết!

Một tên cướp cảm động:

– Ông yêu vợ ông đến thế à?

– Không. Cô này là hàng xóm…

Lệ Thủy – Hường   (Perfect Nails – sưu tầm)