Ông nọ đến nhà bạn chơi, hỏi:

– Con gái lớn của bác đâu rồi?

– Nó sang tiểu bang khác để học nhạc ạ…

– Tốn nhiều không bác?

– Chẳng tốn đồng nào. Cả xóm hùn tiền lại!

Bảo Huân

Nguyễn Ngọc (Orlando – Sưu tầm)