Người chồng hấp hối trên giường bệnh:

– Em có thể thú nhận với anh về những mối quan hệ khác không? Lúc này mọi thứ đều chẳng còn ý nghĩa gì, song anh muốn biết sự thật trước khi nhắm mắt xuôi tay.

Cô vợ ngần ngừ một lúc:

– Thế nhỡ anh không chết thì sao?

Bảo Huân

Từ Hải (Orlando, FL)