Một tù nhân mới vào, người cùng phòng hỏi:

– Bị bắt vì tội gì vậy?

– In tiền giả !

– Bị lộ hả?

– Không, bữa mua đôi giày $120. Tao đưa hai tờ $100, không có tiền thối. Về in tờ $120. Thế là vô đây!

Bảo Huân

Sĩ Hồ (Hurst-TX)