Bộ Trưởng Công An Tô Lâm sang Anh, gặp Steve Williams, sếp cảnh sát London. Tô Lâm than thở:

– Công việc của anh nhàn thật đấy!

– Không đơn giản đâu bạn. Tôi cần sự giúp đỡ của rất nhiều cộng sự viên đấy… Còn anh thì sao?

– Vất vả lắm. Bọn Facebook cứ viết lung tung cả, chẳng biết đàng nào mà lần!

(Trích từ Facebooker Lam Nguyen)