Hai ông trò chuyện, một ông hỏi:

– Mình cứ bị vợ cằn nhằn hoài. Ông có bao giờ bị vợ chửi tiếng nào chưa?

– Chưa. Chừng 30 phút là bả mỏi miệng rồi!

Bảo Huân

Phạm Thới  (Hà Nội – VN, sưu tầm)