Hai chàng trai ngồi tán dóc, một chàng nói:

– Hồi trước, các cô xúm lại hôn tao mà tao không chịu. Bây giờ thì chẳng cô nào chịu cho tao hôn.

– Chắc hồi xưa mầy giàu?

– Không, hồi đó tao chừng 1 tuổi.

Bảo Huân

Holly Hon Trang (Houston -sưu tầm)