Thấy Bob khóc, thầy hỏi:

– Sao vậy?

– Trò Tom chọi trái chanh vô lưng em?

– Sao vậy Tom?

– Tại bạn ấy bảo tất cả trái cây, chỉ có củ hành mới làm bạn ấy chảy nước mắt !

Phan Tan Han Nhi

 (Baltimore,emaili)