Một ông bố trẻ đẩy chiếc xe nôi, bên trong đứa bé gào khóc ầm ĩ. Ông bố mặt đỏ tía tai nói:

– Mike! Phải biết tự chủ!

– Mike! Cần phải ý tứ chỗ đông người nào!

Một bà thấy vậy bèn nói:

– Thằng bé Mike chưa hiểu những điều anh nói đâu.

– Mike là tên tôi đấy chứ!

Thái Ngọc Nguyễn

(Orlando-FL – lượm lặt)