Ông Ngoại được một người bạn ở nước ngoài về thăm tặng cho một hộp chocolate. Ông gọi 3 đứa cháu đến và nói:

– Đây là hộp chocolate rất ngon. Ông sẽ thưởng cho đứa nào nghe lời mẹ nhất, không bao giờ cãi lời mẹ, luôn luôn biết nhận lỗi với mẹ.

Ba đứa trẻ bối rối nhìn nhau, một đứa nói:

– Ông Ngoại đưa cho Ba con đi.

Bảo Huân

Tư Bổ (sưu tầm, email)