Tại quầy bán vé xem ca nhạc, khách hỏi:

– Bao nhiêu một vé vậy cô?

– Dạ, thưa bác, 120 đô.

– Tiền đây cô.

– Mới chỉ có 60 đô bác ạ.

– Tôi bị điếc một bên tai. Có giấy chứng nhận của bác sĩ đây.

Lana  (Orlando-FL – sưu tầm)