Một tu sĩ thấy ông nọ đứng khóc nức nở trước một quán rượu, bèn hỏi:

– Có chuyện gì vậy?

– Tôi đã làm một chuyện vô cùng tệ hại!

– Sao?

– Hôm qua tôi đã bán vợ cho người ta để lấy một chai rượu…

– Để tôi tìm cách để anh chuộc lại bà ấy, anh đồng ý không?

– Vâng.

– Anh hối hận vì anh vẫn còn yêu thương bà ấy tha thiết, đúng không?

– Không. Nhưng bữa nay tôi lại thèm rượu!

Bảo Huân

Nguyễn Ấn Công (Gainesville-FL)