Ở công viên, hai ông hàng xóm tình cờ gặp nhau, một ông nói:

– Con gà của tôi chạy qua phá hỏng vườn hoa nhà ông, tôi rất lấy làm ân hận…

– Có gì đâu! Nhưng con chó nhà tôi đã cắn chết con gà của ông rồi. Tôi hết sức áy náy về việc này….

– Không sao. Tin ấy khiến tôi yên tâm vô cùng vì vợ tôi vừa báo bà ấy vô tình cán chết con chó của ông…

Cả hai ôm chầm lấy nhau:

– Kể từ nay, chúng ta chẳng bao giờ làm phiền nhau nữa!

Lan Hương + Phùng Nga (Greeville – TX)