Cảnh sát chận một chiếc xe lại. Viên cảnh sát đi một vòng quan sát và nói với tài xế:

– Xe của anh bị bể đèn sau, cái bumper xệ gần đụng đất, mấy cái bánh đã quá mòn, đúng ra phải thay sớm hơn… 300 đô la nhé.

– Cảm ơn. Vậy mà hồi nãy tui ghé tiệm sửa xe nó hét $600!

Bảo Huân

Hoang Hoa (Redan – GA)