Hai chàng hà tiện gặp nhau giữa phố:

– Đi đâu vậy?

– Đi mua lược, chiếc lược của tớ bị gãy mất một răng.

– Gãy có một răng mà đi mua lược mới?

– Nhưng đó là cái răng cuối cùng!

Trình Sương (St Paul, st)