Vợ ông nọ bị con lừa đá chết. Trong đám tang, các ông đến rất đông nhỏ to với người chồng không may.

Một người hỏi người chồng:

– Tôi thấy có rất nhiều người chia buồn với anh, chắc trước chị nhà sống tình cảm lắm nhỉ…

– Không ạ. Họ đến hỏi mua con lừa.

Bảo Huân

Luong Luan (GA, sưu tầm)