Thanh tra tình cờ ghé thăm một lớp trong giờ Địa Lý. Ông ra một số câu hỏi nhưng học sinh trả lời trớt quớt. Cô giáo xấu hổ bèn gỡ gạc:

– Có em nào biết Biển Chết (Dead Sea) không?

Cả lớp giơ tay rào rào. Cô rất hài lòng và chỉ một em khá nhất:

– Tom, em có câu hỏi gì về Biển Chết?

– Dạ, ai… giết nó vậy cô?

Du Mộng Yên (MS – sưu tầm)