Một ông chè chén tối ngày, bị vợ càm ràm,  ông đập tay vào ngực tuyên bố:

– Nếu từ đây về sau mà còn nhậu anh sẽ làm con chó!

Hôm sau, bà vợ về thấy ông chồng bù khú với bạn bè. Bà gào lên:

– Ông làm con chó cho tôi xem đi nào !

– Ừ, thì đang làm đây này !

Bảo Huân

Destiny Dung Le (sưu tầm)