Nguyễn Phú Trọng thăm Mỹ. Tổng thống Mỹ nói:

– Ở Mỹ công nhân làm được mỗi tháng trung bình $2,000, chỉ cần chi $500 là ăn uống đầy đủ rồi…

– Tiền còn lại họ làm gì?

– Đó là việc riêng của họ, chúng tôi không quan tâm. Ở Việt Nam thì sao?

– Lương công chức khoảng 800 ngàn đồng, mỗi tháng chi ra khoảng 4 triệu đồng thì sống cũng ổn…

– Trời! Thế họ kiếm đâu ra phần còn lại?

– Đó là việc riêng của họ, chúng tôi không quan tâm!

Bảo Huân

Minh Truong (Yukon, OK)