Anh nọ nghiện rượu, bác sĩ khuyên bỏ và làm một ví dụ. Ông dẫn anh ta đến chuồng bò, đổ một xô nước lạnh và một xô rượu trước mõm bò. Bò chọn xô nước lạnh. Bác sĩ nói:

– Anh thấy chưa. Con bò cũng biết rượu có hại cho sức khỏe.

– Thế bác sĩ thì bác sĩ chọn xô nào?

– Dĩ nhiên là xô nước.

Chàng nghiện lẩm bẩm:

– Đúng là ngu như bò!

Bảo Huân

Toxic (tk)