Tin vào nhà Tư Én kêu om sòm:

– Xong chưa anh Tư! Nãy gọi điện báo trước rồi mà giờ này vẫn chưa thay đồ hả!

Chị Tư chen vô:

– Tính ổng vậy đó. Chuyện gì cũng lâu lơ lâu lắc. Chuyện cần lâu hơn thì nhanh như gà.

Hai Van Truong (Atlanta – email)