Bộ trưởng Y tế Vũ Đức Đam nhảy bổ vào phòng ông Trọng, thầm thì:

– Tình hình vi rút căng lắm anh. Lây nhiễm tăng như chong chóng…

– Anh phải cho nó ngưng lập tức!

– Làm sao được ạ?

– Cắt internet!

Bảo Huân

Nguyễn Thái Ý (Hà Nội, VN – email)