Một khách ngoại quốc sang Việt Nam sưu tầm chim quý. Tại một cửa hàng chim chóc, ông thấy có 3 con vẹt sặc sỡ được nhốt trong những chiếc lồng cầu kỳ, bèn hỏi:

– Con này giá bao nhiêu?

– $5,000!

– Sao mắc vậy?

– Tại nó nói được tiếng Việt và tiếng Anh ạ.

Con thứ hai giá đến $10,000 vì nó còn biết thêm tiếng Hàn.

Con thứ ba, trông già cỗi, đầu hói, lông cánh xám xịt, xơ xác. Giá đề $50,000. Vị khách hỏi thế hẳn nó phải biết nhiều ngoại ngữ hơn, và có thể biết hát opera không chừng.

Người bán hàng trả lời:

– Con này già ngắt, xấu xí nhất, và chẳng biết hát hò, ngoại ngữ gì cả, nhưng nó là lãnh đạo của hai con kia.

Bảo Huân

Hồ Ngọc Trâm  ( Phố Giày, Hà Nội – cải biên)