Cô giáo trong lớp Giáo Lý Chủ Nhật hỏi học sinh:

– Nếu cô bán xe, bán ngôi nhà to và đem hiến hết cho nhà thờ. Cô có được lên thiên đàng không?

Cả lớp (gào):

– Không!

– Nếu cô tình nguyện dọn dẹp, lau chùi và cắt cỏ ở nhà thờ mỗi ngày. Cô có được lên thiên đàng không?

– Không!

– Tốt lắm. Vậy cô làm sao để được lên thiên đàng nào?

– Cô phải chết trước đã!

Bảo Huân

Buck Dung Ly (Portland-OR)