Ba: Johnny, mang sổ điểm ra bố xem!

Con: Dạ, con không mang về ạ.

Ba: Sao vậy?

Con: Thằng bạn con mượn.

Ba: Nó mượn làm gì?

Con: Dạ nó mượn để dọa mẹ nó!

Bảo Huân

Hương Thầm (st)