Ông nọ cùng gia đình trở về sau chuyến đi chơi thì thấy một con cóc đang băng qua đường. Ông dừng xe lại, mang con cóc đặt vào vệ đường.

Con cóc bỗng nói:

– Cám ơn ông cứu mạng. Tôi sẽ cho gia đình ông một điều ước!

Ông nọ mừng rơn:

– Cóc giúp con chó tôi thắng cuộc đua Chó Đẹp chiều nay được không?

Ông mang con chó ra, và khi thấy con chó ghẻ chóc đầy, lại chỉ 3 chân, cóc nói:

– Ông xin điều khác được không?

Lúc đó bà vợ trong xe bước ra:

– Cho tôi đoạt giải hoa hậu năm nay nha!

Cóc nhìn bà vợ rồi nói với ông chồng:

– Ông mang con chó ra đây.

Nguyễn dan Long (FL, sưu tầm)