Một Cha sở đi ngoài đường bỗng thấy một giáo dân của mình đang nghiêng ngả, tay ôm chai rượu. Cha tiến đến hỏi:

– Sao con uống nhiều thế?

– Con buồn quá Cha ơi !

– Để giải sầu, con chỉ có nhiêu đó sao?

– Không, con còn cả két ở nhà!

Thái Cò Ma (Atlanta, sưu tầm)