Cặp vợ chồng mới cưới xong, cô vợ thủ thỉ:

– Anh có yêu em không?

– Có chứ.

– Anh sẽ bỏ thuốc lá không?

– Anh sẽ bỏ.

– Anh bỏ rượu luôn nhé.

– Ok.

– Anh đưa lương em giữ nhé.

– Anh đưa hết.

– Anh có dám hy sinh vì em không?

– Dám chứ! Sống như thế này thì sống làm đếch gì nữa?

Bảo Huân

Trương Ngọc Cẩm Giang (CA, st)