Hai vợ chồng chuẩn bị đi ăn tiệc. Vợ biểu ông chồng đợi chút để sửa soạn.

Sau khi trang điểm, vừa bước ra là bà nhảy dựng lên:

– Tui đã dặn ông cạo râu cho sạch sẽ rồi mà!

– Tui cạo rồi đó chứ!

– Vẫn còn tua tủa như cái bàn chông kìa!

– Nó mới mọc lại trong khi tui chờ bà đó !

Bảo Huân

Thế Nguyễn (Orlando – kể)