Một người hớt hải chạy đến đồn cảnh sát:

– Cứu tôi với, tôi vừa dùng cái chảo đập vào đầu vợ tôi…

– Bà ấy có sao không?

– Không! Bả đang trên đường đến đây.

Bảo Huân

Ventura Nguyễn (email)