Mua thuốc

Ba đứa trẻ vào một tiệm thuốc Bắc mua thuốc.

Đứa thứ nhất mua 500 đồng cam thảo.

Ông thầy thuốc bắc ì ạch leo lên cái thang, bưng thấu thuốc trên kệ cao xuống.

Bán xong, ông mang cái thấu lên cất lại chỗ cũ. Sau khi tính tiền, ông hỏi đứa thứ hai mua cái gì:

– Dạ con mua 500 đồng cam thảo.

Ông thầy lại ì ạch leo lên lấy thấu cam thảo xuống. Sợ như lần trước, ông hỏi luôn đứa thứ 3:

– Còn mày mua 500 đồng cam thảo luôn hả?

Thằng nhỏ lắc đầu.

Ông thầy yên chí, leo lên cất cái thấu cam thảo lên kệ rồi hỏi nó mua gì. Thằng bé nói:

– Dạ ông bán con 1,000 đồng cam thảo.

Bảo Huân

Phuong Hanh (email)

Chưa sao

Ông nọ đi du lịch ở một khu vực sâu nhất thế giới. Ông gọi điện cho vợ:

– Anh đang ở miệng vực nè em. Sâu lắm!

Hụt chân, ông ngã nhào xuống vực, la lên:

– Anh té xuống em ơi!

– Có sao không?

– Anh… không… sao. Chưa… tới… đáy!

Bảo Huân

Triển Dương (Dallas, TX – sáng tác)