Chồng mê du thuyền, vợ thích nhà nghỉ. Không thuyết phục được vợ, ông chồng âm thầm đặt làm du thuyền và khi hoàn tất ông mời vợ đến xem. Bà vợ đề nghị để bà đặt tên cho con tàu.

Ông chồng đồng ý với điều kiện chỉ hai chữ ngắn gọn.

Hôm sau, ông đến xem và thấy sườn tàu kẻ hai chữ lớn “For Sale”.

Bảo Huân

Vũ Dũng (Dakota, st)