Tũn vốn lờ khờ, chậm tiêu.

Nghe nói ăn bí đỏ sẽ giúp phát triển trí thông minh. Tũn đến gặp một nhà dinh dưỡng học và hỏi:

– Thưa cô. Như cháu phải ăn bao nhiêu bí đỏ một ngày để tăng trí thông minh ạ?

Nhà dinh dưỡng học đo, cân, đặt câu hỏi, ghi chép, xong ngửng lên:

– Một tấn, cháu ạ.

Bảo Huân

Tũn (tự truyện)