Trên một mẫu quảng cáo tìm người đăng “Cần một phụ nữ yêu trẻ con, trông giúp một bé 2 tuổi rất ngoan. Nếu xa có thể ở lại nhà, có phòng riêng. Điều kiện già và xấu”.

Bảo Huân

Ngọc Hương (Orlando, st)