Chánh án hỏi kẻ trộm:

– Bằng cách nào mà anh mở được chiếc két sắt đó chứ?

– Thưa quý tòa, rất tiếc tôi không tiết lộ được. Với tội mở két sắt, tôi ở tù nhiều lắm là 2 năm, trong khi tôi phải mất 4 năm để nghiên cứu cách giải mã.

Bảo Huân

Nguyễn Vang Nam

(Alexandria, LA, tìm)