Một bà than thở với bạn:

– Tôi buồn quá chị ạ. Bốn đứa con gái lớn cả rồi mà chỉ kiếm được mỗi chàng rể.

– Tôi còn buồn hơn bà ấy chứ. Tôi có mỗi đứa con gái tới thằng rể thứ 5 rồi.

Bảo Huân

Ngọc Đăng (Atlanta, GA, sưu tầm)