Con muỗi mới cưới vợ. Qua đêm thứ hai thì con muỗi đực cằn nhằn:

– Tối em cứ ngáy “o…o…o” làm sao anh ngủ?

– Hồi trước sao anh không cưới con đom đóm đi! Nó mở đèn cả đêm xem thử cái nào dễ ngủ hơn.

Lang truong (sưu tầm)