Một đứa bé nói với đứa kia:

– Không biết rửa chén sẽ giảm thọ đó nghe mậy!

– Ai nói?

– Chú tao kìa. Ổng mất năm 47 tuổi.

– Vô lý!

– Thiệt, nếu bữa đó ổng rửa chén thì còn sống đến giờ luôn á!

Bảo Huân

Tám Phương   (Eazy Nails – sưu tầm)