Một ông khá phì nhiêu có vẻ không vui, hỏi thợ chụp ảnh:

– Sao anh chụp hình tui lúc nào cũng khi thiếu tay thiếu chân vậy?

– Cái màn hình có nhiêu. Làm sao nhét vô cho đủ!

Bảo Huân

Tín Vũ (Atlanta-GA, lượm lặt)