Theo thông báo từ nhiều sở cảnh sát trên toàn nước Mỹ, nhằm bảo vệ tối đa cho cảnh sát trước dịch Covid-19, cảnh sát sẽ không gởi người đến giải quyết những vụ việc lặt vặt không quan trọng. Tuy nhiên thông báo của Sở Cảnh Sát Salt Lake City là được chú ý nhất. Đăng trên trang facebook của mình, sở cảnh sát này kêu gọi tội phạm ngưng hoạt động và cảm ơn sự hợp tác của tội phạm, đề nghị chờ đến khi bớt cơn dịch mới… hoạt động trở lại. Chưa biết dân trộm cướp có chịu “hợp tác” hay không.