Thiếu xe mới, xe cũ có giá trên trời, báo chí đưa tin có người mua xe mới hai năm bán lại vẫn còn lời. Nhưng mắc như “xe cũ” Buick GNX đời 1987 thì quá mắc. Nhà sưu tập xe Anthony Saia rao bán chiếc xe Buick của mình với giá $249,999, loại xe chỉ được sản xuất có 547 chiếc năm 1978 và mới chạy có 426 mile. Giá xe không… mắc vì đó là giá thị trường.